OiRW Chocz Rewitalizacja placu rynkowego 2013

ba0

Wnioskodawca: Gmina Chocz

Tytuł projektu: „Rewitalizacja placu rynkowego w Choczu w zakresie zieleni i małej architektury-etap I”

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności  turystycznej i inwestycyjnej  gminy Chocz oraz całego obszaru  działania LGD. 

Zakres operacji: Projekt obejmował wykonanie następujących prac rewitalizacyjnych  w obrębie placu rynkowego w Choczu: 

1. Rozebranie istniejących nawierzchni z kostki betonowej, krawężników, elementów małej architektury (klomby) oraz ogrodzenia.

2. Usunięcia starych koszy na śmieci i tablic informacyjnych

3. Ułożenie obramowania wokół placu oraz ścieżek  wewnątrz z kostki  kamiennej wraz z krawężnikami.

4. Posadzenie drzew i krzewów oraz obsianie trawą elementów  nie pokrytych kostką.

5. Ustawienie nowych ławek, koszy na śmieci stojaka na rowery.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 21.05.2012r. 

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 11.09.2012r 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 28.12.2012r.

Wartość projektu: 280 045,57zł

Kwota dofinansowania: 182 143,45zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Nowy-01

Nowy-02

Nowy-03

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007-2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.