Remont budynku sali OSP w Dobrzycy 2014

ba0

Wnioskodawca: Gmina Dobrzyca 

Tytuł projektu: „ Remont budynku sali OSP w Dobrzycy  

Cel projektu: Poprawa warunków spędzania wolnego czasu mieszkańców poprzez remont budynku, w którym znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje społeczno- gospodarcze. 

Zakres operacji:  

W ramach operacji wykonano następujący zakres robót budowlanych:

  • roboty rozbiórkowe dachu
  • wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachu
  • roboty murarskie
  • wymiana stolarki
  • roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne
  • roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne
  • przemurowywanie kominów
  • wentylacja
  • instalacja elektryczna
  • instalacja odgromowa

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 15.04.2013r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 07.08.2013r.

Realizacja projektu została zakończona 28.02.2014r.

Wartość projektu: 85 567,12zł

Kwota dofinansowania: 55 653,00zł

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

da01

da02

da03

da04

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.