ba0

Wnioskodawca:  Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Sośnicy 2009r.

Tytuł projektu:   „Remont Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny”

Cel projektu:

Celem operacji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację budynku architektury sakralnej wpisanego do rejestru zabytków.

Wartość projektu: 134 755,35 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Zakres operacji:

Wymiana pokrycia dachowego

Pokrycie wieżyczki  blachą miedzianą

Częściowa renowacja elewacji kościoła, w tym wymiana ościeży okiennych zewnętrznych, wymania drzwi zewnętrznych zakrystii renowacja okien zakrystii, renowacja okna chóru, renowacja okna wieży, renowacja okna kruchty.

Impregnacja dachu i ścian Kościoła.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 16.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 24.11.2010r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 07.06.2011r.

 

Dokumentacja zdjęciowa

Sosnica1

Sosnica2

Sosnica3

Sosnica4

Sosnica5

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.