ba0

Wnioskodawca: Gmina Pleszew 2009r. 

Tytuł projektu: „Budowa boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach”

Cel projektu:

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb  sportowo- rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi  oraz promowanie obszarów wiejskich. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Wartość projektu: 637 340,68 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Zakres operacji:

Budowa boiska  sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenartowicach (w tym roboty  budowlano- montażowe, instalacje ogrzewania, instalacje elektryczne, przyłącza kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna). 

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r.

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 27.04.2011r.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.08.2011r

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

lenartowice1

lenartowice2

lenartowice3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.