Ankieta monitorująca realizację operacji dla beneficjentów działań osi IV Leader PROW 2007-2013

Przypominamy o obowiązku składania do LGD ankiet monitorujących z realizacji operacji.

1. Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” mieszczącego się w Czerminie 47, w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpływu dotacji na konta beneficjenta pomocy.

2.      Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia w oparciu o dane zwarte we wniosku o przyznanie pomocy, umowie przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

3.      Dane należy podawać z uwzględnieniem uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek złożenia ankiety wynika z umowy przyznania pomocy zawartej oraz podpisanego oświadczenia złożonego w LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.  Obowiązek złożenia ankiety dotyczy wszystkich beneficjentów Małych Projektów, Odnowy i Rozwoju Wsi, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, którzy otrzymali płatność ostateczną. Ankieta obowiązuje od dnia 19 grudnia 2013r.

ankieta do pobrania