Lokalna Strategia Rozwoju

LSR

 

Lokalna Strategia Rozwoju została wypracowana przez szerokie grono przedstawicieli 3 różnych środowisk: przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i społeczne. Grupy te pochodziły z terenu 6 gmin powiatu pleszewskiego: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin oraz Gizałki. Głównym celem działań był zrównoważony rozwój obszarów wiejskich ziemi pleszewskiej.

Obszar działania LGD charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużą odrębnością gospodarczą oraz odrębnością społeczną. Po licznych konsultacjach, odbytych szkoleniach, przeprowadzonych ankietach oraz wielu spotkaniach powstał dokument w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju. W trakcie tworzenia Strategii po przeprowadzonej analizie słabych i mocnych stron wypracowano trzy strategiczne kierunki działania:

  • Innowacja jako element rozwoju gospodarczego obszaru LGD.
  • Rozwój i integracja społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozwoju jakości życia.

Niniejszy dokument ma za zadanie opisanie i scharakteryzowanie obszaru objętego działaniem LGD – „Wspólnie dla Przyszłości”, uzasadnienie i uszczegółowienie kierunków rozwoju LGD oraz wskazanie poszczególnych projektów, które ta grupa będzie realizowała.

Jako podstawowych autorów niniejszego opracowania należy wymienić: mieszkańców obszaru działania LGD WDP – przedstawicieli Gmin: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin, Gizałki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju – pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.