PROJEKT WSPÓŁPRACY „Włóczykije Pojezierza”

16.01.2014r.

RUSZAMY Z „WŁÓCZYKIJEM POJEZIERZA”

W grudniu 2013r. LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” wraz z czterema lokalnymi grupami działania z Województwa Zachodniopomorskiego: Lider Pojezierza, Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego, Partnerstwo Drawy oraz Lider Wałecki złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie Projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy pn. „Włóczykije Pojezierza” finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

 

Przedmiotem projektu będzie m.in. wyznaczenie oraz oznakowanie na terenie działania partnerów nowych ścieżek Nordic Walking, stworzenie aplikacji mobilnej dedykowanej dla turystów wraz z budową strony internetowej kompatybilnej z aplikacją mobilną oraz opracowanie i wydanie materiałów promujących projekt. W wyniku realizacji projektu na terenie powiatu pleszewskiego zostanie wyznaczonych 12 nowych ścieżek Nordic Walking oraz powstanie mobilny przewodnik turystyczny, który przedstawiał będzie ścieżki Nordic Walking, ścieżki rowerowe, piesze, szlak kajakowy oraz najważniejsze obiekty, zabytki i ciekawe miejsca z terenu działania LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Całkowity budżet projektu współpracy opiewa na kwotę   722 998,23zł, z czego LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” ze swojego budżetu na projekt przeznacza kwotę 120 000,00zł.

W dniu 15 stycznia 2014r. w Czerminie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji projektu współpracy. Tematem spotkania było szczegółowe omówienie budżetu projektu, podziału zadań pomiędzy partnerami oraz harmonogramu realizacji zadań. W spotkaniu wzięły udział 4 partnerskie LGD oraz firma Amistad z Krakowa, która jest wykonawcą aplikacji. Z ramienia LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w spotkaniu wziął udział Prezes LGD Pan Sławomir Spychaj,              V-ce Prezes Pan Arkadiusz Ptak, wójtowie gmin wchodzących w skład LGD, pracownicy biura LGD oraz Pan Szymon Balcer, który z ramienia naszego Stowarzyszenia zajmie się opisem punktów zawartych w aplikacji.  Prace nad realizacją projektu zostały już rozpoczęte, kolejne spotkanie partnerów zaplanowano na początek marca.

ob01

ob02

ob03

pl01

pl02

pl03

pl04