Wpisy odlgd

logo_stowarzyszenia

Portal ogłoszeń przez ARiMR

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani...

logo_stowarzyszenia

Informacja dla wnioskodawców Naboru 1/2017 i Naboru 2/2017

Informujemy Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach naboru nr 1/2017 i w ramach naboru nr 2/2017, że w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny zostaną rozesłane pocztą...

logo_stowarzyszenia

Wyniki w ramach Naboru 1/2017 i Naboru 2/2017

WYNIKI W RAMACH NABORU 1/2017 Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury...

logo_stowarzyszenia

Informacja o posiedzeniu Rady Decyzyjnej

W zawiązku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem...

logo_stowarzyszenia

Przypominamy ponownie, że wszyscy przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach Naboru 2/2017 zobowiązani są do załączenia do wniosku o dofinansowanie formularza informacji przedstawionych przy...

logo_stowarzyszenia

Wyjaśnienie do kryterium nr 7 wyboru operacji w ramach działania rozwijanie działalności gospodarczej – Nabór 2/2017.

Informujemy, że w kryteriach wyboru operacji dla działania rozwijanie działalności gospodarczej w kryterium nr 7 – Doradztwo w biurze LGD ,widnieje zapis, iż Wnioskodawca za doradztwo...

logo_stowarzyszenia

Wyjaśnienie do kryterium nr 5 wyboru operacji w ramach działania operacje z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej – Nabór 1/2017

Informujemy, że w kryteriach wyboru operacji dla działania operacje z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,  drogowej w kryterium nr 5 – Doradztwo w biurze LGD, widnieje...

logo_stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi pytaniami w zakresie wypełniania Tabel finansowych biznesplanu ARiMR udostępniła narzędzie pomocnicze dla operacji realizowanych w poddziałaniu...

logo_stowarzyszenia

Przypominamy, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie w Naborze 2/2017 zobowiązani są do załączenia we wniosku o dofinansowanie formularza informacji...

DSC03833

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” dnia 01 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Gołuchowie zorganizowała spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców...

1 2 3 4 5 27

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.