Basen

22.04.2013r.

00„PROMOCJA  AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZAJĘCIA NA KRYTEJ PŁYWALNI”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” na przełomie marca i kwietnia w ramach funkcjonowania zorganizowała dla dzieci z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju warsztaty nauki i doskonalenia pływania w Parku Wodnym „Planty”   w Pleszewie.

Celem realizacji zadania była promocja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. W warsztatach wzięło udział łącznie 60 dzieci z terenu gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew. Dzieci zostały podzielone na 10 grup – każda grupa wzięła udział w 4 dwugodzinnych zajęciach.  Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w ramach zadania zakupiło dla dzieci bilety wejściowe, opłaciło wynajęcie toru  i zajęcia z instruktorem, natomiast gminy powiatu pleszewskiego sfinansowały dojazd dla dzieci na warsztaty. Zajęcia finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV LEADER.

01

02

03

04

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.