Bruksela 7.04.2014 r.

BRU00

10.04.2014r.

LGD „Wspólnie dla Przyszłości” w Parlamencie Europejskim – Bruksela 7.04.2014 r.

 

 

W dniach od 4 do 8 kwietnia 2014 r. odbył się wyjazd studyjny przedstawicieli wielkopolskich LGD do Brukseli. Głównym celem wyjazdu było uczestnictwo w dniu 7 kwietnia w II Wielkopolskim Forum Lokalnych Grup Działania zorganizowanym w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Wśród prelegentów znaleźli się: Zbigniew Fąfara – Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, który poruszył tematykę negocjacji umowy partnerstwa oraz aspektu wielofunduszowości,  Monika Kapturska – Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, która zachęcała LGD do współpracy z biurem w zakresie projektów międzynarodowych oraz prof. Andrzej Babuchowski – radca minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, który przedstawił tematykę PROW 2014-2020.  Katarzyna Jórga – Prezes Wielkopolskich Sieci LGD wskazując na doświadczenie LGD we wdrażaniu programu Leader w latach 2007-2013 pokazała pozytywne aspekty ale również zwróciła uwagę na problemy z jakimi borykają się LGD. W spotkaniu wziął udział również Lech Dymarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a całość prowadził Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Podczas dyskusji poruszono kwestię obecnego etapu wdrażania PROW 2007-2013 oraz rozmawiano o okresie przejściowym. Dyskutowano o ujętym w projekcie PROW 2014-2020 poddziałaniu Wsparcie przygotowawcze, wskazując na istotę terminu uruchomienia tego poddziałania, po to, aby uruchomienie środków nastąpiło niezwłocznie po zakończeniu kwalifikowalności kosztów funkcjonowania LGD w PROW 2007-2013. Zapewni to ciągłość pracy LGD i płynne przejście do nowego okresu programowania.

Podczas  wizyty studyjnej uczestnicy wysłuchali również wykładu na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a także mieli okazję zwiedzić Brukselę i Brugię. W wyjeździe wzięły udział 22 Lokalne Grupy Działania z Województwa Wielkopolskiego,  LGD „Wspólnie dla Przyszłości” reprezentowały 2 osoby. Dodatkową atrakcją wyjazdu był występ w Parlamencie Europejskim przedstawicieli Kapeli Ludowej z Żegocina, której siedziba znajduje się na terenie LGD „Wspólnie dla Przyszłości”.

BRU01

BRU05

BRU03

BRU06

BRU07

BRU08

BRU04

BRU02

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.