Delegacja Rumuńska na terenie Lokalnej Grupy Działania

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Wspólnie dla Przyszłości” gościła na swoim terenie delegację z Sybinu – miasta w środkowej Rumunii wraz z delegacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim, dyrektorem Departamentu PROW Panią Izabelą Mroczek wraz z pracownikami. Lokalna Grupę Działania reprezentował Prezes Sławomir Spychaj, V-ce prezes Patrycja Walerowicz- Wojtkowiak wraz z pracownikami biura: Kierownikiem Biura Anną Skibińską i Asystentem Kierownika Biura Eweliną Fajką, Wójtowie Marek Zdunek i Robert Łoza oraz Starosta Powiatu Pleszewskiego Maciejem Wasielewskim. Delegacja rumuńska zapoznała się z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania z terenu Powiatu Pleszewskiego, Samorządów oraz Starostwa Powiatowego.
Delegacja zainteresowania była pozyskiwaniem funduszy Unijnych, funkcjonowaniem samorządów, opieki społecznej oraz pleszewskiego szpitala.
Goście zwiedzili Gołuchowski zamek Czartoryskich oraz zagrodę żubrów, zasmakowali też polskich tradycyjnych potraw, które bardzo im smakowały.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.