Dodatkowe środki dla LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”


Dnia 08.11.2021r.. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” reprezentowane przez Pana Sławomira Spychaja – Prezesa  i Panią Ewę Wasielewską – Skarbnika,  podpisało z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego aneksy do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku oraz umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zmiany w podpisanych umowach dotyczyły podwyższenia wysokości środków finansowych na łączną kwotę: 519 680,00 euro (w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność o kwotę: 464 000,00 euro, w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji o kwotę: 55 680,00 euro).
Dodatkowe środki podwyższające budżet LSR  zostaną skierowane na przedsięwzięcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz na działanie z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.

Uzyskane przez LGD dodatkowe wsparcie na realizację operacji w ramach LSR pozwoliło zwiększyć budżet środków przewidzianych na ogłaszane przez lokalną grupę nabory wniosków.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.