Dziedzictwo dla Przyszłości

22.10.2012

a00

 

„Dziedzictwo dla Przyszłości” – Konferencja Subregionalna

 

 

W dniu 19 października 2012 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odbyła się Konferencja Subregionalna „Dziedzictwo dla Przyszłości”. Organizatorem spotkania był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu. Celem konferencji było propagowanie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwój i promocja agroturystyki w Wielkopolsce.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali wykładów dotyczących projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego zrealizowanych ze środków UE, dziedzictwa kulturowego wsi i jego wykorzystania w rozwoju agroturystyki w Wielkopolsce oraz możliwości rozwoju agroturystyki. Prezentacje przedstawili: Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pani Aldona Jankowska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ponadto Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”  Pan Sławomir Spychaj wygłosił prelekcję dotyczącą Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – projekty LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” wystąpiła w roli gospodarza terenu. Stowarzyszenie wraz z gminami wchodzącymi w skład LGD przygotowało stoiska dotyczące promocji dziedzictwa kulturowego.

a01

a02

a03

a04

a05

a06

a07

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.