FORUM SOŁTYSÓW POWIATU PLESZEWSKIEGO

        W dniu 16 stycznia br. w miejscowości Broniszewice z inicjatywy Starosty Pana Macieja Wasielewskiego odbyło się forum sołtysów Powiatu Pleszewskiego.
Gospodarzem przedsięwzięcia była Gmina Czermin z wójtem Sławomirem Spychajem na czele. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego: wicemarszałek Pan Krzysztof Grabowski, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW w Poznaniu Pani Izabela Witkiewicz a także kierownik Oddziału Odnowy Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu Pan Dominik Bekasiak oraz samorządowcy, sołtysi i członkowie OSP z terenu Powiatu Pleszewskiego.
Prezentację działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” przedstawiła Kierownik Biura LGD Pani Anna Skibińska.

       Celem spotkania było przedstawienie działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Pan Wicemarszałek Krzysztof Grabowski szczególnie zachęcał przybyłych do korzystania z możliwych form wsparcia finansowego z programów pomocowych wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Starosta Pan Maciej Wasielewski dokonał prezentacji działalności Powiatu Pleszewskiego w latach 2014-2017 r. zaś Pan Sławomir Spychaj przedstawił film, w którym pokazał jak zmieniła się Gmina Czermin dzięki korzystaniu z zewnętrznych środków pomocowych.

        W ramach spotkania odbyły się także wystąpienia panelistów:

  • „Pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018” dyrektor Departamentu  PROW UMWW w Poznaniu Izabela Mroczek,
  • „Finansowanie projektów na obszarach wiejskich w roku 2018” kierownik Oddziału Odnowy Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu Dominik Bekasiak,
  • „Możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych z innych źródeł” dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW w Poznaniu Izabela Witkiewicz,
  • „Działanie LEADER w ramach PROW 2014-2020” kierownik Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” Anna Skibińska.

 

Fot. Tomasz Wojtala Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.