inf wyzywienie i nocleg karpacz

26.07.2013r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZORGANIZOWANIA NOCLEGU ORAZ WYŻYWIENIA DLA GRUPY 29 – OSOBOWEJ PODCZAS SZKOLENIA WYJAZDOWEGO DO KARPACZA W DNIACH 18-20.09.2013R.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 lipca 2013r. dotyczące złożenia oferty cenowej na zorganizowanie noclegu oraz wyżywienia dla grupy 29 – osobowej podczas szkolenia wyjazdowego do Karpacza w dniach 18-20.09.2013r.wpłynęło 6 ofert.

Wybrano ofertę  firmy INVEST-BUD Bortlisz Sp. J. Kąkolewo, ul. Gruszkowa 7, 64-113 Osieczna. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przewidział w budżecie na realizację usługi. Ponadto zaproponowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

Zadanie będące przedmiotem zapytana ofertowego nr 13/2013 z dnia 17 lipca 2013r zostanie zrealizowane w przypadku przyznania Stowarzyszeniu „ Wspólnie dla Przyszłości” środków  z UE w ramach PROW 2007-2013 Oś IV LEADER.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.