Informacja dotycząca wniosku o zaliczkę dla Beneficjentów

27.05.2010r.

 

Informacja dotycząca wniosku o zaliczkę dla Beneficjentów 7 działań PROW 2007-2013

Informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 44/2010 z dnia 7 maja 2010 Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 mogą ubiegać się o zaliczkę na operacje realizowane w ramach działań:

  1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
  2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
  3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
  6. Wdrażanie projektów współpracy,
  7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Formularz wniosku wraz z instrukcją dostępny jej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Poniżej znajduje się link do w/w strony:

link do wniosku o zaliczkę

 Formularz dotyczy Beneficjentów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2010., którzy przed dniem jej wejścia w życie złożyli wniosek o przyznanie pomocy i nie korzystają z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.