Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu z PO KL

24.05.2010r.

 

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu z PO KL

Z przyjemnością informujemy, iż złożony przez nas wniosek o dofinansowanie na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach POKL, Działanie 6.3 uzyskał wysoką punktację i został przyjęty do dofinansowania.
Projekt pt.: „Przeskocz mur – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie powiatu pleszewskiego” ma na celu wzrost aktywności zawodowej 20 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 25 – 34 lata.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty komputerowe (podstawy obsługi systemów operacyjnych, pakietu Office, Internetu, poczty elektronicznej, urządzeń biurowych) oraz warsztaty aktywności zawodowej ( nabycie umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego, poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wizażu oraz trening motywacyjny).
Realizacji projektu rozpocznie się od 01.09.2010r. i potrwa do 31.12.2010 r. 
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 41 643,00 zł.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.