„Kobieca Wielkopolska Obywatelska”

fot0003.12.2014 r.

UDZIAŁ W KONFERENCJI „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”


W dniu 26 listopada 2014r. przestawiciele z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarszyszenia „Wspólnie dla Przysłości” udali się do Poznania na Konferencję pt. „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”, która odbyła się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Celem tego wydarzenia było podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Szczególna uwaga poświęcona była aktywnym kobietom oraz Lokalnym Grupom Działania – jako głównym animatorom działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Nasza grupa również otrzymała podziekowania od Samorządu Województwa. Podczas konferencji w holu odbyła się prezentacja rękodzieła, które wykonują mieszkańcy obszarów Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski oraz prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych. Z naszego terenu ofertę rękodzieła zaprezentowali: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowolipska – Pani Aneta Bartoszek i Pani Renata Galant, Gołuchowska Manufaktura Myddeł Pani Tamara Glubka, rękodzieło szydełkowe Pani Haliny Wichłacz z Dobrzycy oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne: Pani Pauliny Latosińskiej ze Starej Kaźmierki (Gmina Chocz)  oraz Pani Karoliny Szczepańskiej „Pod Bocianem”z Gołuchowa  – obie Panie otrzymały za pośrednictwem naszej LGD dofinansowanie na dofinansowanie stworzenia i rozbudowy gospodarstwa agroturystycznego w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zaksiesie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Ponizej prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia.

fot01

fot02

fot03

fot04

fot05

fot06

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.