Kontakt

BIURO

 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Czermin 47
63-304 Czermin

tel.  (62) 74-16-891
tel./fax. (62) 74-16-892

e-mail: swdp@pleszew.pl

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

 

Biuro Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” czynne jest:

Poniedziałek 7:30 – 17:00

Wtorek, Środę, Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:00
W czasie pracy biura istnieje możliwość korzystania z konsultacji i doradztwa w zakresie aplikowania o środki z PROW 2014 – 2020.

 

PRACOWNICY BIURA

Imię i Nazwisko Stanowisko adres e-mail
Sebastian Ryfa Kierownik Biura s.ryfa@pleszew.pl
Ewelina Fajka Asystent Kierownika Biura e.fajka@pleszew.pl
Emilia Kaczmarek Doradca ds.projektów e.kaczmarek@pleszew.pl
Natalia Półrolniczak Specjalista ds.informacji
i promocji
n.polrolniczak@pleszew.pl

 

Dodatkowo powołana została grupa robocza.
W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele 6 gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

 

GRUPA ROBOCZA

Imię i Nazwisko Gmina Numer telefonu
Magdalena Marciniak Chocz (62) 741-53-29
Marzena Kowalska Czermin (62) 741-60-31 wewn. 40
Agnieszka Balcer Dobrzyca (62) 741-30-13
Anna Glapa Gizałki (62) 741-15-17
Anna Margiela Gołuchów (62) 761-70-17
Andrzej Liskowski Pleszew (62) 742-83-41

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.