Kontakt

BIURO

 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Czermin 47
63-304 Czermin

tel.  (62) 74-16-891
tel./fax. (62) 74-16-892

e-mail: swdp@pleszew.pl

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

 

Biuro Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
W czasie pracy biura istnieje możliwość korzystania z konsultacji i doradztwa w zakresie aplikowania o środki z PROW 2014 – 2020.

 

PRACOWNICY BIURA

Imię i Nazwisko Stanowisko adres e-mail
Anna Skibińska Kierownik Biura a.skibinska@pleszew.pl
Ewelina Fajka Asystent Kierownika Biura e.fajka@pleszew.pl
Emilia Kaczmarek Doradca ds.projektów e.kaczmarek@pleszew.pl
Natalia Półrolniczak Specjalista ds.informacji
i promocji
n.polrolniczak@pleszew.pl
Konstancja Szcześniak Specjalista ds.informacji
i promocji
k.szczesniak@pleszew.pl

 

Dodatkowo powołana została grupa robocza.
W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele 6 gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”.

 

GRUPA ROBOCZA

Imię i Nazwisko Gmina Numer telefonu
Magdalena Marciniak Chocz (62) 741-53-29
Marzena Kowalska Czermin (62) 741-60-31 wewn. 40
Agnieszka Balcer Dobrzyca (62) 741-30-13
Anna Glapa Gizałki (62) 741-15-17
Łukasz Grześkiewicz Gołuchów (62) 761-70-17
Andrzej Liskowski Pleszew (62) 742-83-41