Analiza obszaru – ankieta dla mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości” –  „Jak powinny rozwijać się nasze tereny wiejskie?”

ANKIETA – dla mieszkańców terenu LGD „Wspólnie dla Przyszłości”

 

Szanowni mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”, reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze!

ARKUSZ POMYSŁU – dla mieszkańców terenu LGD „Wspólnie dla Przyszłości”