Dokumenty strategiczne

DOKUMENTY STRATEGICZNE

1. LSR wraz z załącznikami – aktualizacja grudzień 2019r.

2. Budżet

3.Lista Członków LGD SWDP z 11-06-2019

4.Lista członków Rady Decyzyjnej LGD z dnia 11-06-2019

5. Regulamin Organu Decyzyjnego

6. Statut LGD

7. Umowa ramowa

a) Aneks nr 1 zawarty w dniu 09-12-2016

b )Aneks nr 2 zawarty w dniu 06-06-2017

c) Aneks nr 3 zawarty w dniu 19-10-2017

d) Aneks nr 4 zawarty w dniu 08-02-2018

e) Aneks nr 5 zawarty w dniu 27-12-2018

f) Aneks nr 6 zawarty w dniu 18-02-2019

g) Aneks nr 7 zawarty w dniu 12-02-2020

8. Harmonogram – aktualizacja lipiec 2019r.

9. Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w 4 ust.3 umowy ramowej 2016r.

10. Załącznik nr 6 do umowy ramowej – Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura

11. Załącznik nr 7 do umowy ramowej – Plan szkoleń organu decyzyjnego i pracowników biura

12.Harmonogram realizacji planu komunikacji
2016 r 2017 r 2018 r 2019r. 2020r.

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

1. Kryteria wyboru operacji_podejmowanie działalności gospodarczej

2. Kryteria wyboru operacji_rozwijanie działalności gospodarczej

3. Kryteria wyboru operacji_operacje z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej

4. Kryteria wyboru operacji_granty

 

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI DLA PROJEKTÓW INNYCH NIŻ SKŁADANE PRZEZ LGD ORAZ DLA OPERACJI WŁASNYCH (Z WYŁĄCZENIEM GRANTÓW)

1. Procedury oceny i wyboru operacji
1a. Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji
1b. Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji
1c. Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji
1d. Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji – Rejestr interesu
1e. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji PROTEST
1f. Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji
1g. Załącznik nr 6a do Procedury oceny i wyboru operacji
1h. Załącznik nr 7

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI – GRANTY

1. Procedury ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów
Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_karta zgodności z LSR
Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców_karta weryfikacji PROW
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru Grantobiorców_wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_wzór umowy Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem
Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru Projektów Grantowych_protokół kontrola
Załącznik nr 7 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_deklaracja bezstronności
Załącznik nr 8 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ośw. o wykluczeniu z głosowania
Załącznik nr 9 do Procedury oceny Grantobiorców_rejestr interesu
Załącznik nr 10 do Procedury oceny Grantobiorców_ wzór odwołanie
Załącznik nr 12 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ankieta monitorująca
Załącznik nr 13 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_karta oceny formalnej
Załącznik nr 14 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ośw. pracowników Załącznik nr 15 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_oświadczenie VAT_granty
Załącznik nr 16 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców Oświadczenie-własciciela-nieruchomosci_granty

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.