Małe projekty 2011 szkolenie

05.09.2011 r.

SZKOLENIE – MAŁE PROJEKTY

Lokalna Grupa Działania „Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin i miejsce szkolenia:

– 13 września 2011r., godz. 10.00 Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1.

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków w ramach konkursu pn. „Małe projekty”.

Szkolenie będzie miało na celu zachęcenie potencjalnych wnioskodawców do aktywnego działania zarówno na rzecz kapitału społecznego jak i lokalnej przedsiębiorczości.

Uczestnicy spotkania zapoznają się również z zasadami przyznania pomocy w ramach naboru wniosków.

Beneficjentami „Małych projektów” mogą być:

1. Osoba fizyczna.

2. Organizacja pozarządowa.

3. Jednostka samorzadu terytorialnego.

4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

5. Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła.

Zgłoszenia przyjmujemy w: Biurze LGD Czermin 47, 63-304 Czermin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30., nr tel. 62 7416891 lub 62 7416892.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.