Małe projekty 2011

12.08.2011r

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA
„MAŁE PROJEKTY”
 
Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem  LGD Stowarzyszenia„Wspólnie dla Przyszłości” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
 tj. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 tzw.małych projektów.

Termin składania wniosków: od 26.08.2011 do 26.09.2011r.

 

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Wniosek o przyznanie pomocy.

3. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy.

4. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji.

5. Wykaz niezbędnych dokumentów.

6. Załącznik nr 1 – Opis projektu.

7. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nie korzystaniu ze środków pochodzących z innego programu w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

8. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

9. Załącznik nr 4 – Oświadczenie beneficjenta o informowaniu LGD o statusie projektu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.