mp 22042014

22.04.2014r.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW składających wnioski w trwającym  od dnia 15.04.2014r. do dnia 30.04.2014r. naborze na tzw. „małe projekty”

 

W załączeniu przekazujemy przesłaną przez UMWW w dniu 22.04.2014r. informację dotyczącą skorygowanej wersji 7z wniosku o przyznanie pomocy. We wniosku dokonano zmiany w zakresie zaokrąglenia kwoty pomocy, dodano również 2 nowe załączniki. W związku z powyższym wszyscy beneficjenci składający wnioski w trwającym aktualnie naborze, zobowiązani są do złożenia wniosku  o przyznanie pomocy na aktualnym formularzu, który dostępny jest poniżej oraz w zakładce „Konkursy”, podzakładka „Małe Projekty 2014” – wszelkie zmiany w zakładce oznaczone zostały na czerwono jako NOWE.

pismo ARiMR

Aktualny wniosek o przyznanie pomocy.

Skorygowana instrukcja.

Oświadczenie przetwarzanie danych.

Oświadczenie powiązanie.

Formularz informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.