MALUCHY PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA 2014

ba0028.04.2014r.

MALUCHY Z NASZEGO OBSZARU PROMUJĄ ZDROWY STYL ŻYCIA

 


 

W marcu i kwietniu w ramach promocji zdrowego stylu życia zorganizowaliśmy na terenie Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie  zajęcia psychoruchowe na basenie dla dzieci od 4 miesięcy do 6 lat. W ramach projektu odbyło się sześć półgodzinnych zajęć dla trzech grup wiekowych: I grupa od 4 do12 miesięcy, II grupa od 13 miesięcy do 3 lat, III grupa powyżej 3 – 6 lat. Zajęcia na basenie przeprowadziła instruktorka nauki pływania Maja Grzelak. W marcowych i kwietniowych zajęciach wzięło udział w sumie 29 dzieci z terenu lokalnej grupy działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Zajęcia finansowane były w całości z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 oś IV LEADER z funduszy przeznaczonych na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Zajęcia odbywały się w niedziele w godzinach od 11:00-12:30, dzieci uczestniczyły w zajęciach wraz z opiekunem. Każde zajęcia trwały 30 minut, pobyt w strefie basenowej dla każdego dziecka wynosił 1,5 godziny. Uśmiechy na buziach maluchów świadczyły o tym, iż warto organizować tego typu przedsięwzięcia.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z przebiegu zajęć.

ba01

ba02

ba03

ba04

ba05

ba06

ba07

ba08

ba09

ba10

ba11

ba12

ba13

ba14

ba15

ba16

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.