Nabór wniosków – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje, że w marcu 2022 roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski będzie można składać w biurze LGD – Czermin 47, 63-304 Czermin.

W związku w wieloma pytaniami przypominamy wymagania dotyczące naboru.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  2. jest pełnoletnia;
  3. jest osobą do 30 roku życia;
  4. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” (obszar powiatu pleszewskiego);
  5. pozostaje osobą bezrobotną przez okres, co najmniej 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku – potwierdzone na dzień składania wniosku zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną szkolenia online dla wszystkich zainteresowanych – śledźcie naszą stronę internetową oraz profil na facebooku.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.