NABÓR 10/2018

1. Ogłoszenie_podejmowanie działalności gospodarczej
2. Kryteria wyboru operacji_podejmowanie działalności gospodarczej
3. Fiszka operacji_podejmowanie działalności gospodarczej
4. Wniosek o przyznanie pomocy – pdf (wersja 3z)
5. Wniosek o przyznanie pomocy – excel (wersja 3z)
6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)
7. Biznesplan – pdf (wersja 3z)
8. Biznesplan – doc (wersja 3z)
9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z)
10. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu
11. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
12. Załącznik do umowy o przyznaniu pomocy – wykaz działek ewidencyjnych (wersja 3z)
13. Wniosek płatność – pdf (wersja 3z)
14. Wniosek o płatność – excel (wersja 3z)
15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
16. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
17. Załącznik nr 3 do wniosku o płatność – sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór)
18. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
19. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Dodatkowo zamieszczamy również wzory formularzy dokumentów w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis
20. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
21. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza. de minimis

Jednocześnie informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju oraz Procedury Wyboru Operacji obowiązujące w ramach naboru znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020, zakładka rozwijana: dokumenty strategiczne.

Opublikowano: 14.02.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.