WYNIKI 10/2018

WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 05.04.2018 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 10/2018 w ramach zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy,  że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., Poz. 140 t. j.) od  decyzji Rady Decyzyjnej przysługuje możliwość złożenia protestu w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma do Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Formularz protestu znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR_nabór 10-2018
2. Lista operacji wybranych do finansowania_nabór 10-2018
3. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji_formularz protestu
4. Protokół z dnia 05.04.2018 r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 06.04.2018 r.