WYNIKI 11/2018

WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 05.04.2018 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 11/2018 w ramach zakresu tematycznego rozwijanie i/lub wyposażenie obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne.

Jednocześnie informujemy,  że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., Poz. 140 t. j.) od  decyzji Rady Decyzyjnej przysługuje możliwość złożenia protestu w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma do Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Formularz protestu znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR_nabór 11-2018
2. Lista operacji wybranych do dofinansowania_nabór 11-2018
3. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji_formularz protestu
4. Protokół z dnia 05.04.2018 r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 06.04.2018 r.