WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 05.04.2018 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 9/2018 w ramach zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy,  że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., Poz. 140 t. j.) od  decyzji Rady Decyzyjnej przysługuje możliwość złożenia protestu w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma do Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Formularz protestu znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR_nabór 9-2018
2. Lista operacji wybranych do dofinansowania_nabór 9-2018
3. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji_formularz protestu
4. Protokół z dnia 05.04.2018 r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 06.04.2018 r.

PROTOKOŁY DOT. ROZPATRYWANYCH PROTESTÓW

1. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 26.04.2018 r.
2. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 18.05.2018 r.

WYNIKI PONOWNEJ OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 21.05.2018 r.

Informujemy, że w dniu 21.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym dokonano ponownej oceny wniosków
o przyznanie pomocy ukierunkowanej na objęte protestem kryteria wyboru operacji.
Ponowna ocena odbyła się w związku
z otrzymanymi  stanowiskami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w stosunku do złożonych protestów dla wniosków o przyznanie pomocy oznaczonych indywidualnym numerem sprawy: SWDP/9/2018/1, SWDP/9/2018/9 oraz SWDP/9/2018/11. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 21.05.2018 r. Jednocześnie informujemy, że Rada Decyzyjna po dokonaniu ponownej oceny w zakresie wskazanych w protestach kryteriach wyboru operacji, nie znalazła nowych okoliczności, które pozwoliłyby na zmianę dotychczasowej decyzji nawet w odniesieniu do uzasadniania w przekazanych stanowiskach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 14.05.2018 r. Rada Decyzyjna utrzymała zatem swoje stanowiska dot. oceny przedmiotowych wniosków. W związku z powyższym zmianie nie uległy: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków  oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  dla naboru nr 9/2018 oraz lista operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018 .

1. Protokół z dnia 21.05.2018r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 24.05.2018 r.

WYNIKI PONOWNEJ OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 18.06.2018 r.

Informujemy, że w dniu 18.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym dokonano ponownej oceny wniosku
o przyznanie pomocy ukierunkowanej na objęte protestem kryterium wyboru operacji.
Ponowna ocena odbyła się w związku
z otrzymanym  stanowiskiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w stosunku do złożonego protestu dla wniosku o przyznanie pomocy oznaczonego indywidualnym numerem sprawy: SWDP/9/2018/10. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 18.06.2018 r. Jednocześnie informujemy, że Rada Decyzyjna po dokonaniu ponownej oceny w zakresie wskazanego w proteście kryterium wyboru operacji, nie znalazła nowych okoliczności, które pozwoliłyby na zmianę dotychczasowej decyzji nawet w odniesieniu do uzasadniania w przekazanym stanowisku Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 08.06.2018 r. Rada Decyzyjna utrzymała zatem swoje stanowisko dot. oceny przedmiotowego wniosku. W związku z powyższym zmianie nie uległy: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków  oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  dla naboru nr 9/2018 oraz lista operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018.

1.Protokół z dnia 18.06.2018 r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 20.06.2018 r.

WYNIKI PONOWNEJ OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 07.09.2018 r.

Informujemy, że w dniu 07.09.2018r. w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące sprawy Pana Mirosława Śliwy w celu przeprowadzenia ponownej oceny kryterium nr 9 – ochrona środowiska. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 07.09.2018r. Jednocześnie informujemy, że Rada Decyzyjna po dokonaniu ponownej oceny w zakresie wskazanego w proteście kryterium wyboru operacji, przyznała wnioskodawcy w kryterium nr – ochrona środowiska 1 pkt. W konsekwencji powyższego operacja uzyskała 12 punktów, umocniła swoje miejsce na liście, jednak nie mieści się w ramach limitu środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. W związku z powyższym zmianie uległa: lista operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018.

Protokół z dnia 07.09.2018r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Lista operacji wybranych do dofinansowania po uwzględnionych protestach tzn. operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów

Opublikowano 03.01.2019r.

WYNIKI PONOWNEJ OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 03.12.2018r.

Informujemy, że w dniu 03.12.2018r. w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego  w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące sprawy Pani Agnieszki Schneider w celu przeprowadzenia ponownej oceny kryterium nr 1 – doświadczenie wnioskodawcy. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 03.12.2018r. Jednocześnie informujemy, że Rada Decyzyjna po dokonaniu ponownej oceny w zakresie wskazanego w proteście kryterium wyboru operacji, nie znalazła nowych okoliczności, które pozwoliłyby na zmianę dotychczasowej decyzji. Rada Decyzyjna utrzymała zatem swoje stanowisko dot. oceny przedmiotowego wniosku. W związku z powyższym zmianie nie uległy: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków  oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  dla naboru nr 9/2018 (obowiązuje lista z dnia 05.04.2018r.) oraz lista operacji wybranych do dofinansowania po uwzględnionych protestach: tzn. operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018 (obowiązuje lista z dnia 07.09.2018r.).

Protokól z 3.12.2018r. z posiedzenia rady Decyzyjnej

Opublikowano 15.01.2019r.

PROTOKÓŁ Z DNIA 23.01.2020r.

Informujemy, że w dniu 23.01.2020r. w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące sprawy Pani Agnieszki Schneider. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 23.01.2020r. Rada Decyzyjna uwzględniła stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na objęte skargą kryteria wyboru operacji i podjęła decyzję o wyborze operacji do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym zmianie nie uległy: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru nr 9/2018 (obowiązuje lista z dnia 05.04.2018r.) oraz lista operacji wybranych do dofinansowania po uwzględnionych protestach: tzn. operacji które, spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018 (obowiązuje lista z dnia 07.09.2018r.).

Protokół z dnia 23-01-2020r.

                                                                                                                         Opublikowano dnia 27.01.2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.