Nabór 16/2019

1. Ogłoszenie

2. Kryteria wyboru operacji.

3. Fiszka operacji.

4. Wniosek o przyznanie pomocy.

5. Wniosek o przyznanie pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

7. Biznesplan.

8. Biznesplan.

9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

10. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu.

11. RODO_klauzule_19.2-3

12. RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2-3

13. RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2-3

14. Umowa o przyznaniu pomocy.

15. Wykaz działek ewidencyjnych.

16. Informacja monitorujaca z realizacji Biznesplanu Informacja po realizacji operacji

17. Wniosek o płatność.

18. Wniosek o płatność.

19. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

20. Załacznik nr 2. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

21. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.

22. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.

23. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji.

24. INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI

25. RODO_klauzule_19.2

26. RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2

27. RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2-3

28. Pytania i odpowiedzi.

29. Planowane do osiagniecia cele i wskaźniki.

30. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de-minimis

31. Instrukcja wypelniania tabeli w czesci d-formularza, de-minimis

                                                                                                                                                                                 Opublikowano dnia 04.03.2019 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.