Nabór 17/2019

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Kryteria wyboru

3. Fiszka operacji.

4. Wniosek o przyznanie pomocy.

5. Wniosek o przyznanie pomocy.

6. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania.

7. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnenia.

8. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

9. Biznesplan.

10. Biznesplan.

11. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

12. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu.

13. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

14. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

15. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegajacego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiebiorstwa.

16. RODO klauzule

17. RODO klauzule do karty wkładu rzeczowego.

18. RODO klauzule do listy obecności.

19. Wzor umowy o przyznaniu pomocy.

20. Załacznik nr 1 do umowy.

21. Załącznik nr 2 do umowy.

22. Załącznik nr 3 do umowy.

23. Załacznik nr 3a do umowy.

24. Załacznik nr 4 do umowy.

25. Wniosek o płatność.

26. Wniosek o płatność.

27. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

28.Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji

29. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.

30. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.

31. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji.

32. RODO klauzule.

33. RODO klauzule do karty wkładu rzeczowego.

34. RODO klauzule do listy obecności.

35. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki.

36. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB_IPRO

 

                                                                                                                                                          Opublikowano dnia 04.03.2019 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.