Wyniki 18/2019/G

WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ

  1. Wyniki oceny formalnej
  2. Wyniki oceny zgodności z PROW 2014-2020

WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 11.03.2019 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 18/2019/G w ramach zakresu tematycznego  rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania na adres biura LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin. Wzór odwołania znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

  1. Lista operacji które są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów (operacje wybrane)
  2. załącznik nr 10 do procedury oceny grantobiorców-ODWOŁANIE
  3. Protokół z dnia 11.03.2019

                                                                                                                                                                                                   Opublikowano dnia 11.03.2019 r.

 

 

INFORMACJA RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 26.03.2019 r.

Informujemy, iż w związku z brakiem odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej z dnia 11.03.2019 r. w stosunku do złożonych wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 18/2019/G, Rada Decyzyjna na drugim posiedzeniu w dniu 26.03.2019 r. utrzymała w drodze uchwał podjęte decyzje odnośnie operacji wybranych oraz ostatecznie zatwierdziła w drodze uchwał listy rankingowe.

Jednocześnie nadmieniamy, że w związku z brakiem odwołań w ramach naboru nr 18/2019/G listy rankingowe nie uległy zmianie.

Protokół z dnia 26.03.2019 r.                                                                       

                                                                                                                             Opublikowano dnia 28,03.2019 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.