Nabór 22/2019

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Kryteria wyboru operacji

3. Fiszka operacji

4. Wniosek o przyznanie pomocy

5. Wniosek o przyznanie pomocy

6. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – pdf

7. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia – excel

8. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

9. Wskazówki do formularzy wniosków

10. Biznesplan – pdf

11. Biznesplan – doc

12. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

13. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu

14. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa pdf

15. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – excel

16. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

17. Rodo_klauzule_19.2-3

18. Rodo_klauzule_do karty wkładu rzeczowego_

19. Rodo_klauzule_do-listy-obecności-19.2-3

20. Wzór umowy o przyznaniu pomocy

21. Załącznik-nr-1

22. Załącznik-nr-2

23. Załącznik-nr-3

24. Załącznik-nr-3a

25. Załącznik-nr-5

26. Wniosek o płatność – pdf.

27. Wniosek o płatność – excel.

28. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – pdf

29. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

30. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

31. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków

32. Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji

33. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

34. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

35. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu . informacja po realizacji operacji

36. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza iprb ipro

37. Rodo_klauzule_19.2-3

38. Rodo_klauzule_do-karty-wkładu-rzeczowego_19.2-3

39. Rodo_klauzule_do-listy-obecności-19.2-3

40. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

41. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis

42. Instrukcja wypełnienia tabeli w części d formularza

Jednocześnie informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju oraz Procedury Wyboru Operacji obowiązujące w ramach naboru znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020, zakładka rozwijana: dokumenty strategiczne.

                                                                                                                                                                                                                                                Opublikowano dnia 30.09.2019 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.