INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU 3/2017

W związku z zakończenym w dniu 03.04.2017 r. o godzinie 13:00 naborem wniosków nr 3/2017
o zakresie tematycznym operacji: budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, informujemy, że do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.