ZAKOŃCZENIE NABORU NR 5/2017

W związku z zakończonym w dniu 03.07.2017 r. o godzinie 13:00 naborem wniosków nr 5/2017 o zakresie tematycznym operacji: budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, informujemy, że do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.

Jednocześnie nadmieniamy, że był to drugi nabór prowadzony przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w przedmiotowym zakresie tematycznym. Poprzedni nabór trwał w terminie od 20.03.2017 r. – 03.04.2017 r., a w odpowiedzi na niego również nie wpłynął żaden wniosek.

Opublikowano dnia 30.06.2017 r.