WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ

1. Wyniki oceny formalnej
2. Wyniki oceny zgodności z PROW

Opublikowano dnia 10.10.2017 r. 

WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 10.10.2017 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 6/2017G w ramach zakresu tematycznego budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania na adres biura LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin. Wzór odwołania znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

1. Lista operacji, które są zgodne z LSR (operacje wybrane)
2. zalacznik-nr-10-do-procedury-oceny-grantobiorcow-odwolanie
3. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dn. 10.10.2017 r.
4.
Wyjaśnienie do protokołu z dnia 10.10.2017 r.

Opublikowano dnia 11.10.2017 r.