NABÓR 8/2017

1. Ogłoszenie nr 8 o konkursie

2. Wniosek-o-przyznanie-pomocy-wraz-z-zalacznikami_wersja_2
3. Wniosek-o-przyznanie-pomocy-wraz-z-zalacznikami-pdf.
4. Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-przyznanie-pomocy (wersja 2 zaktualizowana 23 listopada 2016
5. Biznesplan (wersja 2z)
6. Biznesplan (wersja 2z)
7. Informacje-pomocnicze-przy-wypelnianiu-biznesplanu-wersja-2z-zaktualizowane-6-lutego-2017-r
8. Pomocnicze-tabele-finansowe-biznesplanu.
9. Oświadczenie-o-wielkosci-przedsiebiorstwa
10. Oświadczenie-o-wielkosci-przedsiebiorstwa
11. Zasady-wypelniania-oswiadczenia-o-wielkosci-przedsiebiorstwa
12. Fiszka-operacji
13. Kryteria-wyboru-operacji
14. Umowa-o-przyznaniu-pomocy.
15. Załącznik-nr-1-do-umowy
16. Załącznik-nr-2-do-umowy
17. Załącznik-nr-3-do-umowy
18. Załącznik-nr-3a-do-umowy
19. Wniosek-o-platnosc (wersja 2z)
20. Wniosek-o-platność (wersja 2z)
21. Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc-wersja-2z-zaktualizowana-na-dzien-4-maja-2017-r
22. Sprawozdanie-z-realizcji-biznesplanu
23. Informacja-pomocnicza-przy-wypelnianiu-sprawozdania-z-realizacji-biznesplanu
24. Procedury-oceny-i-wyboru-operacji
25. Lokalna-strategia-rozwoju-wraz-z-zalacznikami
26. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki

Dodatkowo zamieszczamy również wzory formularzy dokumentów w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

27. Informacja-przedstawiana-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis
28. Instrukcja-wypelnienia-tabeli-w-czesci-d-formularza-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Opublikowano 11.09.2017 r.
godz. 12:04