NORDIC WALKING 24.09.2014

lg0024.09.2014r.

PROMOCJA ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORGANIZACJĘ MARSZÓW NORDIC WALKING

W związku z realizacją projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza” i wyznaczeniem 12 nowych ścieżek Nordic Walking na naszym obszarze na przełomie sierpnia i września zorganizowaliśmy dla mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD marsze Nordic Walking. Uczestnicy marszów wzięli udział w profesjonalnym instruktażu i przeszli ścieżki, które zostały wyznaczone w ramach projektu współpracy. Marsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadzone były przez Panią Magdalenę Nawrocką, która jest profesjonalnym instruktorem Nordic Walking.

Udział w instruktażu dla uczestników był bezpłatny, instruktor zapewnił wypożyczenie 20 par kijków dla uczestników na każdy z sześciu marszów. W sześciu marszach wzięły udział łącznie 44 osoby.

Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

lg01a

lg01b

lg01

lg02

lg03

lg04

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.