Gmina Chocz

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Gmina Chocz jest położona w województwie wielkopolskim na Wysoczyźnie Kaliskiej, na prawym brzegu Prosny, wzdłuż drogi Kalisz – Września, w odległości 11 km od Pleszewa.

Gmina Chocz

Gmina zamieszkuje obszar 73,4 km2 , który zamieszkuje około 5000 mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 12 wsi sołeckich, z których największą jest Chocz – siedzib a władz gminnych, liczących ponad 1800 mieszkańców. Sołectwa to: Brudzewek, Chocz, Józefów, Kwileń, Kuźnia, Niniew, Kaźmierka, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Piła, Stara Kaźmierka, Stary Olesiec. Gmina Chocz sąsiaduje z następującymi gminami: Blizanów, Czermin, Gizałki, Grodziec, Pleszew.

Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gospodarstwa o powierzchni od 2 do 10 ha, o słabej bonitacji gleb – V i VI kl. Rolnicy uprawiają głównie zboża, ziemniaki, warzywa oraz hodują bydło i trzodę chlewną.

39% powierzchni Gminy zajmują lasy, które czynią ją atrakcyjną dla turystyki, walory krajobrazowe i przyrodnicze sosnowych lasów, bliskość rzeki Prosny, czyste powietrze i gospodarstwa agroturystyczne są gwarancją przyjemnego spędzania czasu.

Gmina jest w 100% zwodociągowana, z dobrze rozwiniętą siecią telekomunikacyjną. Obecnie trwają przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i gazyfikacji.

Dysponujemy terenami pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Posiadamy uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi.

 

HISTORIA GMINY

Pierwsza wzmianka historyczna z 1294 r. Wymienia Chocz jako gród książęcy nad Prosną z załogą rycerską. Było to miasto prywatne, w którym król Kazimierz Wielki wzniósł zamek na wyspie rzecznej. Prawa miejskie nadano Choczowi w XIV w. Miasto stanowiło kolejno własność Ostrorogów, Marszewskich herbu Rogala, później Mycielskich, Lipskich herbu Grabie i Raczyńskich. W 1555 r. Marszewscy oddali miejscowy kościół braciom czeskim, którzy stanowili silną gminę, jedną z pierwszych w Wielkopolsce. Do upadku miasta przyczynił się znacznie Kazimierz Lipski, który wzbogacił Chocz o piękny kościół i pałac, ale odebrał mieszkańcom większość przywilejów.

Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Chocz przeżywał na krótko okres odrodzenia. Po rozbiorach Polski w latach 1793 – 1803 Chocz będąc pod panowaniem pruskim doznał największych strat. W 1815 r. Chocz znalazł się pod zaborem rosyjskim. Stracił prawa miejskie w 1870 r. W okresie międzywojennym miejscowość rozwinęła się jako lokalny ośrodek usługowy oraz rzemieślniczy. W latach 1939 -1945 wieś została włączona do Niemiec.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Świetlice wiejskie
 • Zespół Ludowy „ Choczanie”
 • Szkoły podstawowe
 • Przedszkole
 • Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej
 • OSP
 • Posterunek policji
 • Apteka
 • Urząd Gminy

 

STOWARZYSZENIA

 • Stowarzyszenie na rzecz rozbudowy GOK w Choczu, działalności kulturalnej na terenie gminy Chocz i współpracy z zagranicą
 • Wiejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „KLAUDIUSZ”
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Chocz
 • Stowarzyszenie zwykłe Chockie Forum Młodych
 • LZS – oddział Stowarzyszenia
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminy w Choczu
 • Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych – Zarząd Kół w Choczu
 • Ochotnicza Straż Pożarna – 5 jednostek
 • Koła Gospodyń Wiejskich – 12 Kół
 • Koło Wędkarskie
 • Kółko Rolnicze w Oleścu Starym
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Nasz Dom”
 • Stowarzyszenie Działalności Kulturalnej Gminy Chocz

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Do najciekawszych atrakcji turystycznych można zaliczyć deptak „ Nad Prosną” – jest to pierwsza trasa spacerowa długości około 3 km, której główną atrakcją jest rzeka Prosna. Trasa rozpoczyna się na Rynku obok zespołu klasztornego i biegnie w kierunku kościoła parafialnego. Spacerując deptakiem można podziwiać również bardzo ładnie prezentujący się od strony rzeki Chocz z dwoma wieżami kościelnymi wyrastającymi z morza zieleni. Godne podziwu są również:

 • Zespół klasztorny, murowany z roku 1733 na miejscu założenia drewnianego z roku ok. 1630, obejmujący barokowy Kościół p.w. Michała Archanioła z rokokowym wyposażeniem wnętrza oraz zabudowania klasztorne. Pierwotnie zespół klasztorny używany był przez o.o. Reformatorów, następnie o.o. Franciszkanów, a do roku 2003 – Siostry Pasterki.
 • Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła, dawna kolegiata, wybudowany w latach 1629 – 1934, a rozbudowany w latach 1790 -1793 w stylu wczesnoklasycystycznym z bogatą dekoracją stiukową wnętrz.
 • Pałac Infułatów, obecnie plebania, zbudowany na przełomie lat 80 i 90 XVIII w. w miejscu XIV – wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego z częściowym wykorzystaniem piwnic i przyziemi zamkowych. Przylega do kościoła parafialnego, z którym łączy go także ten sam styl i podobne wyposażenie wnętrz.
 • Zabytkowy układ architektoniczny Chocza z wąskimi uliczkami, o zabudowie charakterystycznej dla przełomu wieku XIX i XX. Są to niskie budynki z wysokimi, dwuspadowymi dachami zajmujące całą szerokość działki i przylegające do siebie szczytami. Na uwagę zasługuje niespotykane w innych miasteczkach występowanie dwóch placów centralnych – prostokątny Rynek i trójkątny Plac 1 Maja z figurą Św. Wawrzyńca.
 • Dawna rosyjska strażnica graniczna z XIX wieku.
 • Dwa metalowe słupy graniczne z czasów królestwa Kongresowego.

 

BAZA GASTRONOMICZNA

Restauracja „Piotrus”
ul. Pleszewska 31, 63-313 Chocz
tel. 534612000

Bar „U Barbary i Grzegorza”
Stary Olesiec 106a, 63-313 Chocz
tel. 62-7415532

Wioska Indiańska Westerland
Józefów 52a, 63-313 Chocz
tel. 608050499

Toscania Pizzeria Chocz
ul. Kosciuszki 32, 63-313 Chocz
tel. 791720444

BAZA NOCLEGOWA

Agroturystyka Mirabelka Bon Séjour

Piła 10, 63-313 Chocz

tel. 602 582 800

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo pod Gruszą”

Stara Kaźmierka 26, 63-313 Chocz

tel. 62-7415164

Gospodarstwo agroturystyczne p. Zdzisławy Bukowskiej,
ul. Staszica 7, 63-313 Chocz

tel. 799 338 439

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Miotłą” 

Nowa Kaźmierka 23a, 63-313 Chocz

tel. 886 942 942

 

CIEKAWOSTKI KULTURALNE I CIEKAWI LUDZIE

Działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Choczu, w oparciu o Dom Kultury i świetlice wiejskie. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa orkiestra dęta oraz zespół ludowy „ Choczanie”.Istnieje również biblioteka, która liczy 17.500 woluminów. W kościele kolegialnym w Choczu pochowane jest serce ostatniego kardynała Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Jana Aleksandra Lipskiego. Znaczącą rolę w życiu gminy odgrywa Straż Pożarna.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.