PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Ogłoszenie OiRW 2012

Wyłączone

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach

PROW Oś 4 – Leader

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „ Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza do składania  wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Odnowa i rozwój wsi w terminie
od 02.05.2012r. do 21.05.2012r.

Wnioski można składać bezpośrednio w dni robocze

 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
„Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumenty (formularze wniosków, instrukcje wypełniania, wykaz niezbędnych załączników) dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
„Wspólnie dla Przyszłości” www.lgd.pleszew.pl w zakładce: Konkursy, podzakładka Odnowa i rozwój wsi 2012

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” upływa 21 maja 2012 roku do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje na temat w/w działań oraz zasad składania wniosków udzielane są
w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin oraz pod numerem telefonu (062) 74 16 892

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.