PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Partner do współpracy

Wyłączone

01.03.2013r.

POSZUKUJEMY PARTNERA DO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” poszukuje partnera do realizacji projektu współpracy. Planowany termin realizacji projektu – 2014r., przygotowanie projektu 2013r.  Celem projektu będzie stworzenie szlaku turystycznego śladami znanych postaci historycznych związanych z terenem objętym Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach projektu planujemy wyznaczyć 6 strategicznych miejsc na terenie naszej lokalnej grupy działania, oznaczyć te miejsca poprzez tablice informacyjne, a także wydać folder, który stanie się przewodnikiem turystycznym po oznaczonym szlaku. Chcielibyśmy, aby na terenie partnerskiej LGD również znalazły się tablice informujące o naszym szlaku, natomiast na terenie naszej LGD umieścimy tablice wskazujące szlak partnera. Zainteresowanych współpracą z nami prosimy o kontakt z biurem LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” tel. 62 74 16 891, e-mail: swdp@pleszew.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.