UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU GRANTOWEGO PODPISANA

W dniu 14 listopada 2017 r. Prezes Stowarzyszenia Pan Sławomir Spychaj oraz członek Zarządu Pani Anna Glapa podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pierwszą umowę na realizację projektu grantowego.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” otrzyma siedmiu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 4/2017/G:

  • Gmina Gizałki,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Niniewie,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pieruchy „NASZA WIEŚ”,
  • Stowarzyszenie „DOLINA GISZKI”,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach,
  • Wędkarski Klub Sportowy KARP -TRZEBOWA,
  • Bractwo Strzeleckie p.w. Św. Tekli w Dobrzycy.

Już wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami!