PIERWSZE UMOWY NA REALIZACJĘ GRANTÓW PODPISANE

        W dniu 30 stycznia bieżącego roku Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” reprezentowany przez Prezesa Sławomira Spychaja oraz V-ce Prezesa Arkadiusza Ptaka podpisał z beneficjentami pierwsze umowy na realizację grantów.
„To historyczna chwila” – powiedział Arkadiusz Ptak, podkreślając fakt, że po raz pierwszy w ramach blisko 12-letniej działalności LGD umowy z grantobiorcami podpisywane są  w siedzibie stowarzyszenia, a nie jak dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim. Prezes Sławomir Spychaj podziękował wszystkim beneficjentom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie wniosków
o powierzenie grantów i podkreślił, że planowane do realizacji inicjatywy przyczynią się do rozwoju obszaru LSR oraz poprawią jakość życia jego mieszkańców.
W uroczystości wzięli również udział włodarze gmin Powiatu Pleszewskiego, z których inicjatywy w 2006 roku powstała Lokalna Grupa Działania.
W ramach niniejszego rozdania dofinansowanie otrzymało 7 beneficjentów:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa grantu Kwota grantu w zł.
1 Ochotnicza Straż Pożarna
w Niniewie
„Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Niniewie” 50.000,00
2 Gmina Gizałki „Budowa siłowni zewnętrznych
na terenie Gminy Gizałki”
31.814,00
3 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pieruchy „NASZA WIEŚ” „Budowa altany wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Pieruchy”
49.996,00
4 Stowarzyszenie „DOLINA GISZKI” „Urządzenie placu zabaw
w miejscowości Sowina”
49.991,00
5 Wędkarski Klub Sportowy – KARP – TRZEBOWA „Rekreacyjne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Trzebowa” 19.992,00
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach „Przebudowa Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach” 50.000,00
7 Bractwo Strzeleckie pw. św. Tekli w Dobrzycy „Budynek służący do obsługi terenu rekreacyjno – sportowego” 30.000,00

Wszystkim Grantobiorcom składamy gratulacje!

Fot. Anna Bogacz, UMiG Pleszew

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.