Pleszewski Rajd Rowerowy

W dniu 2 października bieżącego roku przy okazji „Pleszewskiego Rajdu po Pyre” odbyła się kolejna impreza promująca naszą mobilna aplikację „Polskie Trasy”. Pogoda dopisała podobnie jak uczestnicy. W rajdzie aktywnie uczestniczyły pracownice Stowarzyszenia Anna Skibinska i Ewelina Fajka, które przekazały wszystkim uczestnikom informacje nt. aplikacji oraz zachęciły do korzystania. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas. Jednocześnie przypominamy, że aplikacja jest do pobrania na stronie internetowej http://polskietrasy.pl

źródło zdjęć: Gazeta Pleszewska

57f128deb2589_o,size,933x0,q,70,h,899005 (1) 57f12a62a9b40_o,size,933x0,q,70,h,a37a51 57f12b3ab1f8f_o,size,933x0,q,70,h,641049 57f12b132ad57_o,size,933x0,q,70,h,ce4216 57f12cb417eb1_o,size,933x0,q,70,h,09427e 57f12ccb77423_o,size,933x0,q,70,h,4ab65a 57f12eaacee68_o,size,933x0,q,70,h,984f77 57f12f379600d_o,size,933x0,q,70,h,25ad24 57f127fe215a5_o,size,933x0,q,70,h,be6e69 57f128a535c3b_o,size,933x0,q,70,h,3deb5e 57f128ce3769f_o,size,933x0,q,70,h,5ad29d 57f128deb2589_o,size,933x0,q,70,h,899005 (1) 57f128deb2589_o,size,933x0,q,70,h,899005 57f129bdd0529_o,size,933x0,q,70,h,a56ca2 57f1286f38f10_o,size,933x0,q,70,h,478255 57f128881c3ed_o,size,933x0,q,70,h,20fa87 57f1273073b29_o,size,933x0,q,70,h,1e109b 57f12824448bc_o,size,933x0,q,70,h,21b0db 57f1289523342_o,size,933x0,q,70,h,184856 14550725_1093103440725741_750557930_o 14600656_1093098584059560_177675574_o57f1292624b9b_o,size,933x0,q,70,h,00f74e57f12e93047ff_o,size,933x0,q,70,h,e630bb

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.