PODNIEŚ KOMPETENCJE – OSIĄGNIJ SUKCES!

27.05.2014r.

„PODNIEŚ KOMPETENCJE – OSIĄGNIJ SUKCES!”

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych lub komputerowych w ramach projektu pn. „Podnieś kompetencje – osiągnij sukces!”

pla1Szkolenia językowe: angielski lub niemiecki – poziomy A1,A2,B1,B2 – zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

certyfikat TELC (The European Language Certificates).

Szkolenia komputerowe: ECDL START lub EDCL CORE, certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • 1) wiek 18-64 lat,
  • 2) wykształcenie: co najwyżej średnie,
  • 3) status na rynku pracy: osoba bezrobotna, pracująca, nieaktywna zawodowo, ucząca się lub kształcąca,
  • 4) miejsce zamieszkania – powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz kępiński, w szczególności obszar wiejski.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.
Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne na stronie www.kip.kalisz.pl
W załączeniu przesyłam Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz Regulamin szkoleń językowych i komputerowych.

Kontakt:

62 765 60 51, 62 764 12 42
szkolenia@kip.kalisz.pl

formularz zgłoszeniowy

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie uczestnika

regulamin szkolenia językowe

regulamin szkolenia komputerowe

pla2

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.