PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW GRANTOWYCH

W dniu 07.06.2018 r. Prezes Stowarzyszenia Pan Sławomir Spychaj oraz członek Zarządu Pani Anna Glapa podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pięć umów  na realizację projektów grantowych.

Wsparcie finansowe w ramach realizacji projektów grantowych otrzyma 36 grantobiorców wybranych
w naborze wniosków nr 6/2017/G. Pomoc finansowa będzie udzielana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Lista instytucji z którymi zostaną podpisane umowy znajduje się w niniejszym odnośniku klik