Podpisanie umowy na projekt współpracy

Dnia 30.11.2021 r. w Gminnym Zespole Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Garbowski podpisał umowę z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” oraz Stowarzyszeniem „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Umowa dotyczy realizacji projektu współpracy pn.: „Razem Odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)”. Celem projektu współpracy jest zwiększenie skali turystyki rowerowej na obszarze LGD poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru, promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz budowa małej architektury turystycznej dla rowerzystów i turystów. Zakres rzeczowy operacji obejmuje utworzenie dziewięciu ogólnodostępnych miejsc rekreacji z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów, zorganizowanie kursu instruktorów turystyki kwalifikowanej oraz przygotowanie materiałów promocyjnych – map, toreb, kamizelek, bidonów i odblasków rowerowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.