PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ

 

W dniu 17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu Lokalna Grupa Działania „Wspólnie dla Przyszłości” podpisała umowę ramową na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR). Ze strony Stowarzyszenia w podpisaniu umowy uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Sławomir Spychaj oraz V-ce Prezes Stowarzyszenia Arkadiusz Ptak. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany był przez Wicemarszałka Pana Krzysztofa Grabowskiego.

Umowa została zawarta na okres do 31.03.2023 roku i opiewa na kwoty:

  • 8 000 000,00 zł. na działania konkursowe z czego 4.000 000,00 zł. przeznaczone są
    na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości,
  • 160 000,00 zł. na realizację projektów współpracy,
  • 1 850 000,00 zł. na wsparcie funkcjonowania LGD oraz aktywizację społeczności lokalnej.

Przypomnijmy, że działania zawarte w strategii będą realizowane na obszarze objętym LSR, tj. na terenie wszystkich gmin Powiatu Pleszewskiego. Szczegóły dotyczące potencjalnych możliwości finansowania przedsięwzięć można otrzymać w biurze projektu: Czermin 47, 63-304 Czermin w godzinach od 7.30-15.30. Zapraszamy do kontaktu.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.