Podpisanie umowy na realizację grantu

W dniu 14 listopada 2018 r. Prezes Stowarzyszenia Pan Sławomir Spychaj oraz Członek Zarządu Pani Anna Glapa podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dwie  umowy na realizację projektów grantowych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pierwsza pn. Promocja zdrowego stylu życia, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej z terenu LGD SWDP poprzez organizację niecyklicznych wydarzeń/imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych  mająca na celu promocja zdrowego stylu życia, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej z terenu LGD SWDP poprzez realizację grantów w zakresie organizacji niecyklicznych wydarzeń/imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” otrzyma dziewięciu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 14/2018/G.

Operacja druga pn. Poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców poprzez organizację imprez/wydarzeń służącym zachowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, w tym tradycji zwyczajów i obyczajów mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszaru LSR w zakresie promocji, zachowania dziedzictwa, tradycji i zwyczajów, w tym stworzenie warunków dla wzrostu wiedzy i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD oraz aktywnego udziału mieszkańców w działaniach lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu grantowego wsparcie finansowe (grant) udzielane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” otrzyma siedmiu grantobiorców wyłonionych w toku naboru wniosków nr 15/2018/G.

Już wkrótce podpisanie umów z Grantobiorcami!

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.